"Białorutenistyka Białostocka"

"Białorutenistyka Białostocka" - rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią i kulturą białoruską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział recenzji i sprawozdania z sesji oraz konferencji.Rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych (7 pkt.).