Redakcja - Białorutenistyka Białostocka

Przejdź do treści

Menu główne:

Redakcja


REDAKTOR NACZELNY
dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB

SEKRETARZ REDAKCJI
dr Anna Alsztyniuk

RADA NAUKOWA
Hermann Bieder (Salzburg), Lilia Citko (Białystok), Wolha Laszczyńska (Homel), Juryj Łabyncew (Moskwa), Aleksander Łukaszaniec (Mińsk), Aleś Makarewicz (Mohylew), Arnold McMillin (Londyn), Zoja Mielnikowa (Brześć),  Walenty Piłat (Olsztyn), Ludmiła Sińkowa (Mińsk), Beata Siwek (Lublin), Wanda Supa (Białystok), Alina Sabuć (Grodno)

RECENZENCI
Wanda Barowka (Witebsk), Mikołaj Chaustowicz (Warszawa), Jan Czykwin (Białystok), Radosław Kaleta (Warszawa), Siargiej Kawalow (Lublin), Halina Parafianowicz (Białystok), Łarysa Pisarek (Wrocław), Inna Szwed (Brześć), Wolha Szynkarenka (Homel),Tamara Tarasawa (Mińsk), Bazyli Tichoniuk (Zielona Góra), Halina Tyczka (Mińsk), Aleksander Wabiszczewicz (Brześć)

ADRES REDAKCJI
"Białorutenistyka Białostocka"
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
15–420 Białystok
ul. Plac NZS 1
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego