Badania Młodych Naukowców

Ogólne zasady finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyjęte w Uniwersytecie w Białymstoku

Uchwała nr 2/18 Rady wydziału Filologicznego z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

Załącznik do uchwały - Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

Załączniki regulaminu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 i 6
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 7

 Szanowni Państwo, młodzi pracownicy nauki oraz słuchacze studiów doktoranckich,

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na finansowanie badań młodych pracowników nauki (do 35 r. ż.) i uczestników studiów doktoranckich – bez górnej granicy wieku.
Dokumenty należy składać od 3 kwietnia 2018 r. w pokoju 85 u pani Małgorzaty Baltaziuk w godzinach pracy dziekanatu.
Termin składania wniosków mija 20 kwietnia 2018 r.

Wymagane dokumenty dostępne są w poniższym linku:
http://filologia.uwb.edu.pl/doktoranckie/bmn.html

Ewentualne pytania lub wątpliwości proszę kierować do Prodziekana ds. nauki, dr. Daniela Karczewskiego mailem
na adres: daniel.karczewski@gmail.com lub w godzinach konsultacji (poniedziałek 13.30–15.00 oraz wtorek 9.45 – 11.15, p. 84).