STYPENDIA

Termin składania wniosków o stypendia dla doktorantów:
- socjalne,
- specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- dla najlepszych doktorantów,
- doktoranckie,
-  o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej ,
od 1 do 15 października 2018 roku.