STUDIA DOKTORANCKIE Strona główna / WYDZIAŁ

  

STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA 

 

Uwaga
Wnioski o stypendia na studia doktoranckie należy składać do 15 października 2016r.

----------------------------------

Szanowni Państwo,
Przy wypełnianiu wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów na roku II, IIIi IV, proszę zwrócić uwage na
załącznik do instrukcji (w formie tabeli).
Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem proszę złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich do 15 października 2016 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Załącznik do instrukcji o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

 

----------------------------------

studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku

Komunikat Nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2015/2016

----------------------------------

 

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UwB z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów dla studentów studiów III stopnia

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Filologicznym

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium doktoranckiego na Wydziale Filologicznym

Szczegółowe zasady przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na Wydziale Filologicznym

----------------------------------


Wnioski:

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń o pomocy materialnej na więcej niś jednych studiach doktoranckich

 

Aktualizacja 01.10.2016

----------------------------------

 

 

                    


 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny