STYPENDIA-WNIOSKI

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prosimy o zgodę:

Obowiązkowa klauzula informacyjna do wniosków:
-wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów;
- wniosek o stypendium socjalne;
- wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
- wniosek o zapomogę
- wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim.
Obowiązkowa klauzula informacyjna do w/w wniosków (RODO) - plik do pobrania pdf
Obowiązkowa klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego (RODO)- plik do pobrania pdf
Obowiązkowa klauzula informacyjna do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (RODO) - plik do pobrania pdf


Pobierz wniosek -  stypendium socjalne

Pobierz kwestionariusz rejestracycjny -   kwestionariusz rejestracycjny osób niepełnosprawnych

Pobierz wniosek -  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Pobierz wniosek - o przyznanie stypendium doktoranckiego

Pobierz wniosek - stypendium dla najlepszych doktorantów

Pobierz wniosek - o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Pobierz wniosek -  zapomoga

Pobierz wniosek -  o przyznanie miejsca w domu studenckim

 


Tabele do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów, doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

TABELA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

TABELA STYPENDIUM DOKTORANCKIE

TABELA ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ


Załączniki do wniosku o stypendium socjalne i dom studenta

Pobierz  -  Załączniki do wniosku o stypendium socjalne i dom studenta

Pobierz  -  Oświadczenie o samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa

Pobierz  -  Oświadczenie o zamieszkaniu w obiekcie innym niż dom studencki