Plikopobieralnia  Studenta Strona główna / Studenci

  

Plikopobieralnia Studenta Wydziału Filologicznego
 

 

Standardy Prac

Licencjackich - Magisterskich obowiązują od r.akad. 2014/2015

 
 
 
 
 

oświadczenie antyplagiatowe (plik.pdf)
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH I EGZAMINACH
 
Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim
 
Regulaminy Studiów
 
 
 
 

 


Karty obiegowe

 
 
 
 

Podania dotyczące studiów

 
 

Zasady odbywania studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym UwB Studia pierwszego stopnia

 

 

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

 


Załączniki do regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym UwB

 
 
 
 
 

Ankieta oceny studenckiej praktyki zawodowej

 
 

Ramowy program Praktyk zawodowych obowiązuje od r.akad. 2014/2015

 
 
 
 
 
 
 

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

 
 

 
 
 
 
Rekrutacja 2016/2017
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny