PRACA DYPLOMOWA Strona główna

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ
 

    Studenci ostatniego roku studiów przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

1.       Podać/uaktualnić w dziekanacie dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail.

2.       Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów.

3.       Wypełnić formularz z danymi i zamieścić pracę dyplomową w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.uwb.edu.pl/pl/documents/welcome/ oraz uzyskać status pracy: praca gotowa do obrony (krok 5).

Instrukcja obsługi APD dla studentów znajduje się na stornie:
Instrukcja obsługi APD dla studentów

4.       Złożyć w dziekanacie, najpóźniej 7 dni przed planowaną obroną, następujące dokumenty:

- 1 egzemplarz pracy dyplomowej, wydrukowany z APD  (preferowany wydruk obustronny, miękkie okładki, bindowanie) z zamieszczonym na końcu pracy dyplomowej, wypełnionym i podpisanym oświadczeniem antyplagiatowym – wzór oświadczenia znajduje się na ostatniej stronie  Zarządzenia  Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
uwaga: pracę dyplomową należy wydrukować dopiero jak będzie na kroku 5, (w lewym dolnym rogu wydryku powinny być numery kontrolne)

- pracę dyplomową w wersji elektronicznej na płycie CD (2 pliki: PDF i Word), opisaną nazwiskiem i imieniem autora oraz numerem albumu,

- informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o osiągnięciach dodatkowych, np. przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich, udział w konferencjach, itp.

   W dniu obrony należy złożyć:

- 4 fotografie o wymiarze 4,5 x 6,5 cm bez nakrycia głowy,  na odwrocie z wpisanym ołówkiem imieniem, nazwiskiem i numerem albumu,

- potwierdzenie wpłaty 50zł za dyplom, wpłatę należy uiścić na indywidualne konto studenckie, numer konta znajduje się w USOSweb w zakładce Opłaty, należności nierozliczone, rodzaj opłaty inne-za wydanie dyplomu ukończenia studiów,

- podpisany przez studenta wydruk ocen z USOSweb,

- uzupełnioną kartę obiegową.

   Obrony prac dyplomowych będą się odbywały w terminach określonych w „Terminarzu sesji
   egzaminów dyplomowych
”. (do pobrania).

   Odbiór dyplomu ukończenia studiów możliwy jest po upływie około miesiąca od daty obrony.
   Prosimy upewnić się, że dyplom jest już gotowy do odbioru  – informacje udzielane są pod numerami
   telefonów:

   f. angielska, francuska, rosyjska - tel. 85-745-74-31
   f. polska, kulturoznawstwo, język francuski z angielskim profil tłumaczeniowy
   – tel. 85-745-74-41


oświadczenie antyplagiatowe (plik.pdf)

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

 
 

 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny