FOTORELACJE ZE SPOTKAŃ - "MIĘDZY WIERSZMI"

Obrony Konkursy Konferencje
                                         Multiwyszukiwarka naukowa EDS   
Dialog | Kultura zaangażowana przed i po roku 1989
Wydział Filologiczny UwB oraz Galeria Arsenał zapraszają 10.04.2019 r. (środa) o godz. 17:00 na otwarcie wystawy Dialog | Kultura zaangażowana przed i po roku 1989. Po wystawie, o godz. 17:30, rozpocznie się panel dyskusyjny. Miejsce: Wydział Filologiczny UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1. INFORMACJE
Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 kierunki „filologia” oraz „kulturoznawstwo”, prowadzone przez Wydział Filologiczny na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, oceniane były przez Polską Komisję Akredytacyjną. Prezydium PKA po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego i kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk humanistycznych w sprawie jakości kształcenia w przypadku obu kierunków wydało ocenę pozytywną. Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2024/2025.
Grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dla badaczki z UwB
Ponad 965 tys. zł dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki otrzyma dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.Więcej
Blisko 9 mln dla Uniwersytetu w Białymstoku na rozwój humanistyki
Uniwersytet w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości". Dzięki temu uczelnia otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8.791.222 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój potencjału badawczego dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa. Więcej

CROSSROADS II CONFERENCE: CITY/NON-CITY 29-30 NOVEMBER 2018, University of Białystok, Bialystok, Poland
dalej 1,2,3..>>
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny