Aktualności Konkursy Konferencje
Z OSTATNIEJ CHWILI...
Informacje i druki do pobrania

Na wniosek uniwersyteckiego Biura Promocji i Rzecznika UwB mgr Katarzyny Dziedzic proszę o wypełnienie załączonego formularza.
Posłuży on sprawnemu wewnętrznemu obiegowi informacji oraz lepszej promocji imprez wydziałowych na zewnątrz.
Wypełnienie Formularza informacji o wydarzeniu do celów promocji nie zwalnia z konieczności wypełniania ogólnouniwersyteckiego druku Zgłoszenia imprezy, niezbędnego w sprawach finansowych. Wypełnione formularze proszę przesyłać na dwa adresy: k.dziedzik@uwb.edu.pl oraz a.rozumko@uwb.edu.pl

formularz do pobrania
Zakład Języka Angielskiego UwB ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z językoznawstwem teoretycznym oraz językoznawstwem stosowanym.
Celem konferencji jest wymiana myśli na temat miejsca i roli szeroko pojętej empirii w badaniach językoznawczych. Pragniemy skupić się różnorodnych wymiarach funkcjonowania języka oraz na sposobie, w jaki badania prowadzone przez językoznawców łączą się z najnowszymi osiągnięciami reprezentantów innych dziedzin i dyscyplin naukowych, między innymi przekładoznawstwa, kognitywistyki, filozofii, socjologii czy psychologii. Do udziału w konferencji zapraszamy zatem nie tylko językoznawców i metodyków nauczania języka angielskiego, ale także kognitywistów, przekładoznawców, socjologów, psychologów oraz filozofów. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r., a jej językiem roboczym będzie angielski. szczegóły
Международная научная конференция "МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ", 17-18 ноября 2017 года, г. Белосток (ПОЛЬША)

Međunarodna naučna konferencija "MUSLIMANSKI ISTOK U ISTOČNOSLOVENSKOJ I JUŽNOSLOVENSKOJ KNJIŽEVNOSTI", 17. i 18 novembra 2017, Bialistok (Polska).

Department of Contemporary Russian Literature at the Institute of East Slavonic Philology of University of Białystok and Department of Philological Research „East – West” at the Institute of Polish Philology of University of Białystok are honoured to invite you to participate in International Scientific Conference MUSLIM EAST IN EASTERN AND SOUTHERN SLAVIC LITERATURE.

The conference will be held from 17 to 18 November 2017 in Białystok (POLAND).

We are glad to invite literary scholars – specialists in Eastern and Southern Slavic philology,comparative studies specialists, oriental studies researchers, historians and representatives of other fields of the humanities and social sciences who are interested in the issues related to the Muslim world and its recognition in the culture of the South and Eastern Slavs. The languages of the conference are: English, Polish, Eastern and Southern Slavic languages.

CALL FOR PAPERS Białystok 2017.

Приглашение Poziv Call for paper Białystok 2017 v
Call for paper Białystok 2017
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2017/2018
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny