Aktualności Konkursy Konferencje
Z OSTATNIEJ CHWILI...
Informacje i druki do pobrania

Na wniosek uniwersyteckiego Biura Promocji i Rzecznika UwB mgr Katarzyny Dziedzic proszę o wypełnienie załączonego formularza.
Posłuży on sprawnemu wewnętrznemu obiegowi informacji oraz lepszej promocji imprez wydziałowych na zewnątrz.
Wypełnienie Formularza informacji o wydarzeniu do celów promocji nie zwalnia z konieczności wypełniania ogólnouniwersyteckiego druku Zgłoszenia imprezy, niezbędnego w sprawach finansowych. Wypełnione formularze proszę przesyłać na dwa adresy: k.dziedzik@uwb.edu.pl oraz a.rozumko@uwb.edu.pl

formularz do pobrania
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym.Ludzie – teksty – historia .
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Białymstoku.
Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Do udziału w sesji zapraszamy polonistów, rusycystów, slawistów, komparatystów, orientalistów, historyków oraz przedstawicieli innych gałęzi nauk humanistycznych i społecznych, których interesują zagadnienia związane ze światem muzułmańskim i jego recepcją w Europie Środkowo-Wschodniej. Języki robocze konferencji: angielski, polski, rosyjski..

Приглашение Белосток 2016 zaproszenie
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2012/2013
© 2013 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny