Konkursy Dokumenty
 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

adiunkta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Neofilologii, w zakresie literaturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego .

Informacje (pdf ) (kliknij)

asystenta na czas nieokreślony od 1.10.2018 r. w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami w zakresie kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem filmoznawstwa oraz kultury Podlasia w kontekście medialnym i literackim .

Informacje (pdf ) (kliknij)

adiunkta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej w zakresie: językoznawstwa wschodniosłowiańskiego .

Informacje (pdf ) (kliknij)

Informacje w sprawie terminu rozstrzygnięcia konkursu (pdf ) (kliknij)

asystenta na czas określony (1.10.2018 – 30.09.2020 r.) w Instytucie Neofilologii, Zakład Języka Angielskiego w zakresie językoznawstwa angielskiego .

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, w zakresie językoznawstwa polskiego .

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL i Edytorstwa w zakresie literaturoznawstwa polskiego.

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony(1.10.2018–30.09.2020 r.) w Instytucie Neofilologii, Zakład Języka Francuskiego w zakresie językoznawstwa francuskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko adiunkta na czas określony (1.03.2018 – 28.02.2019 r.) w Instytucie Neofilologii, Zakład Języka Francuskiego w zakresie literaturoznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko adiunkta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Neofilologii, w zakresie literaturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego

Informacje (pdf ) (kliknij)    

na stanowisko lektora na czas nieokreślony (od 1 marca2018 r.) w Instytucie Neofilologii, w zakresie iberystyki

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko profesora zwyczajnego na czas określony (01.10.2018-28.02.2021) w Instytucie Neofilologii w zakresie językoznawstwa angielskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)  

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony (01.10.2018-28.02.2021) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w zakresie: współczesna literatura rosyjska XX i XXI wieku, teatr rosyjski i ukraiński XX wieku, komparatystyka polsko-wschodniosłowiańska, relacje kulturowe ukraińsko-polskie

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko adiunkta na czas określony (01.10.2018-28.02.2021) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w zakresie: współczesna literatura rosyjska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień teatrologicznych, przekładoznawstwo i  komparatystyka słowiańsko-zachodnioeuropejska.

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko asystenta w Instytucie Neofilologii, Zakład Języka Francuskiego  w zakresie literaturoznawstwa francuskiego.

Informacje (pdf ) (kliknij)

 

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
                                                            15 – 420, Białystok,
                                                             Plac NZS 1


22 maja 2018
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny