Konkursy Dokumenty
 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Kultur i Literatur Anglojęzycznych IN w zakresie literaturoznawstwa – podróżopisarstwo brytyjskie i amerykańskie

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko asystenta w Zakładzie Języka Angielskiego IN w zakresie językoznawstwa – teoretyczne i dydaktyczne aspekty hermeneutyki przekładu

Informacje (pdf ) (kliknij)

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
                                                            15 – 420, Białystok,
                                                             Plac Uniwersytecki 1


06 lipca 2016
 
 

 
     
 
Rekrutacja 2016/2017
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny