Konkursy Dokumenty
 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

na stanowisko adiunkta w Katedrze Rosyjskiej Literatury Współczesnej w zakresie literaturoznawstwa – komparatystyka słowiańska, wschodnioeuropejska literatura tatarska, polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie.

Informacje (pdf ) (kliknij)

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
                                                            15 – 420, Białystok,
                                                             Plac Uniwersytecki 1


26 stycznia 2017
 
 

 
     
 
Rekrutacja 2016/2017
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny