Konkursy Dokumenty
 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

na stanowisko adiunkta w Katedrze Rosyjskiej Literatury Współczesnej w zakresie literaturoznawstwa – komparatystyka słowiańska, wschodnioeuropejska literatura tatarska, polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie.

Informacje (pdf ) (kliknij)

 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony (01.10.2017-28.02.2020) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Literatury Dawnej w zakresie literaturoznawstwa – dawna literatura rosyjska do 1918 r., komparatystyka polsko-wschodniosłowiańskiej XIX-XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-rosyjsko-ukraińskich)

Informacje (pdf ) (kliknij)

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
                                                            15 – 420, Białystok,
                                                             Plac Uniwersytecki 1


16 marca 2017
 
 

 
     
 
Rekrutacja 2016/2017
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny