Konkursy Dokumenty
 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

na stanowisko profesora zwyczajnego na czas określony (01.10.2018-28.02.2021) w Instytucie Neofilologii w zakresie językoznawstwa angielskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony (01.10.2018-28.02.2021) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w zakresie: współczesna literatura rosyjska XX i XXI wieku, teatr rosyjski i ukraiński XX wieku, komparatystyka polsko-wschodniosłowiańska, relacje kulturowe ukraińsko-polskie

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko adiunkta na czas określony (01.10.2018-28.02.2021) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w zakresie: współczesna literatura rosyjska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień teatrologicznych, przekładoznawstwo i  komparatystyka słowiańsko-zachodnioeuropejska.

Informacje (pdf ) (kliknij)

na stanowisko asystenta w Instytucie Neofilologii, Zakład Języka Francuskiego  w zakresie literaturoznawstwa francuskiego.

Informacje (pdf ) (kliknij)

 

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
                                                            15 – 420, Białystok,
                                                             Plac NZS 1


09 listopada 2017
 
 

 
     
 
Rekrutacja 2016/2017
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny