Konkursy Dokumenty
 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

adiunkta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Neofilologii w zakresie w zakresie językoznawstwa angielskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)

adiunkta na czas określony (1.10.2018 – 30.09.2020 r.) w Instytucie Neofilologii, Zakład Języka Francuskiego w zakresie językoznawstwa francuskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)

asystenta w zakresie literaturoznawstwa angielskiego na czas nieokreślony

Informacje (pdf ) (kliknij)

asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)

asystenta na czas określony (1.10.2018 – 28.02.2021 r.) w Instytucie Filologii Polskiej, Zakładzie Literatury Międzywojennej i Współczesnej w zakresie literaturoznawstwa polskiego

Informacje (pdf ) (kliknij) 

 

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
                                                            15 – 420, Białystok,
                                                             Plac NZS 1


06 lipiec 2018
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny