Wybory Ogłoszenia wyborcze Okręgowej Komisji Wyborczej

Ogłoszenia Wydziałowej Komisji Wyborczej

Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego

 Uprzejmie proszę o przybycie 24 maja 2012 r.(czwartek) o godzinie 11.30 do s. 47 w celu przeprowadzenia wyborów prodziekanów.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 
 

Kolegium Elektorów Wydziału Filologicznego

 Uprzejmie proszę o przybycie 10 maja 2012 r. o godzinie 10.30
do s. 47 w celu przeprowadzenia wyborów indykacyjnych dziekana.
W przypadku wyłonienia jednego kandydata w wyborach indykacyjnych wybory dziekana odbędą się tego samego dnia o godzinie 11.15.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

do pobrania  
 
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2011/2012
 
© 2012 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny