FOTORELACJE ZE SPOTKAŃ - "MIĘDZY WIERSZMI"


UWAGA !!! OD 1 października 2019 roku STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANAUWAGA !!! OD 1 października 2019 roku STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA

Obrony Konkursy Konferencje
Studencie !!! rozkłady zajęć znajdziesz tu:
UWAGA!!!
W dniu 1 października 2019 dziekanat obsługuje tylko studentów I roku studiów
W celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej
zapraszamy
od 14 października 2019
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż

26 września 2019 roku
zmarł Profesor Bogusław Nowowiejski
– znakomity językoznawca, niezwykle zaangażowany w rozwój Uniwersytetu w Białymstoku. Miał 65 lat.
Prof. zw. dr hab. Bogusław Nowowiejski od wielu lat kierował Zakładem Historii Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UwB. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak historia polszczyzny, dialektologia, onomastyka, polszczyzna kresowa, ale też język współczesnych mediów czy język miasta. W jego dorobku znalazło się ok. 160 publikacji, m.in. kilka monografii. Był inicjatorem i redaktorem rocznika „Białostockie Archiwum Językowe” oraz serii wydawniczej Białostockie Studia Językoznawcze. Był członkiem Rady Języka Polskiego w kadencji 2016-2020, a także członkiem Komisji Nauk Humanistycznych PAN oddział w Olsztynie i Białymstoku (2015-2018).
Prof. Bogusław Nowowiejski walnie przyczynił się do rozwoju organizacyjnego Wydziału Filologicznego i całej uczelni. W latach 1985-1999 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, a od 2005 do 2008 – przewodniczącym Rady Naukowej IFP.
W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie - od 2008 do 2016 – dziekana Wydziału Filologicznego.  
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych 2019/2020
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
- filozofia,
- historia,
-językoznawstwo,
- literaturoznawstwo.
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl Więcej
REKRUTACJA !  -  Studia Podyplomowe
1 czerwca do 15 września 2019 r. rusza rekrutacja na: Studia Podyplomowe Logopedyczne na rok akad. 2019/2020.
Serdecznie zapraszamy również na:
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa. Rekrutacja potrwa do 30 września 2019.
Szczegóły i zapisy
                                         Multiwyszukiwarka naukowa EDS   
dalej 1,2,3..>>
 
 

Wydział Filologiczny

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
filolog@uwb.edu.pl
sekretariat (tel. (085) 7457446) (tel./fax (085) 7457478 )

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny