Studia Podyplomowe Efekty kształcenia Zasady rekrutacji Zespół dydaktyczny Plan studiów
KONTAKT

Studia Podyplomowe Literatura i kultura Podlasia.
Edukacja – animacja – promocja

 

Celem studiów podyplomowych Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja - promocja jest poszerzenie wiedzy absolwenta na temat regionu podlaskiego i Białegostoku (ich współczesności i kulturowego dziedzictwa) oraz kształcenie umiejętności stosowania pozyskanych informacji w praktyce, co przygotuje go do pracy – lub awansu - w różnego typu instytucjach i branżach: placówkach kulturalnych, edukacyjnych, administracji samorządowej, marketingu regionalnym, turystyce, mediach, organizacjach pozarządowych. Realizację tego założenia umożliwia program integrujący przygotowanie merytoryczne, obejmujące szeroki zakres dziedzin – od komunikacji społecznej, przez elementy językoznawstwa, po historię regionu i jego literaturę współczesną – z zajęciami o charakterze warsztatowym (edukacja regionalna, sztuka społeczna, promocja i inne). Program studiów zapewnia też możliwość doskonalenia posiadanych kompetencji i wzbogacenia ich o aspekt regionalny, co jest niezwykle przydatne niemal w każdej profesji, gdyż pozwala wykorzystać lokalny potencjał i zasoby kulturowe miejsca, rozumianego zarówno w mikro-, jak i makroskali. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów, posiadających tytuł licencjata, magistra lub magistra inżyniera.


Serdecznie zapraszamy !!!

 
 
   Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny