Skład rady wydziału Strona główna

  

Rada Wydziału Filologicznego 2016-2020  

 
1. Prof. dr hab. Zofia Abramowicz
2. Prof. dr hab. Kamila Budrowska
3. Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
4. Prof. dr hab. Sergiusz Grinev-Griniewicz  
5. Prof. dr hab. Jarosław Ławski  -  Dziekan
6. Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski
7. Prof. dr hab. Wanda Supa
8. Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
9. Dr hab. Lilia Citko, prof. UwB
10. Dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB  
11. Dr hab. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska, prof.UwB
12. Dr hab. Alicja Kacprzak, prof. UwB
13. Dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB
14. Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB 
15. Dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
16. Dr hab. Dariusz Kulesza, prof. UwB
17. Dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB
18. Dr hab. Irena Matus, prof. UwB
19. Dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB
20. Dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB 
21. Dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB
22. Dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB
23. Dr hab. Irena Szczepankowska, prof. UwB
24. Dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB
25. Dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB
26. Dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
27. Dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB  
28. Dr hab. Vladimir Zaika, prof. UwB
29. Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB
30. Dr hab. Anna Janicka
31. Dr hab. Jerzy Kamionowski
32. Dr hab. Marek Kochanowski
33. Dr hab. Anna Nosek
34. Dr hab. Sławomir Raube
35. Dr hab. Anna Tomczak
36. Dr hab. Joanna Usakiewicz
37. Dr hab. Agnieszka Włoczewska
38. Dr Weronika Biegluk-Leś
39. Dr Joanna Cholewa
40. Dr Joanna Dziedzic
41. Dr Daniel Karczewski -
Prodziekan ds. Nauki
42. Dr Mariusz Leś
43. Dr Ewa Lewicka-Mroczek
44. Dr Weronika Łaszkiewicz
45. Dr Anna Romanik
46. Dr Agata Rozumko
47. Dr Anna Rygorowicz-Kuźma
48. Dr Robert Szymula  -
 Prodziekan ds. Studenckich
49. Mgr Bożena Poniatowicz
50. Mgr Anna Skrodzka
51. Mgr Anna Szerszunowicz
52. Mgr Katarzyna Trusewicz
53. Martyna Aleksiejuk
54. Justyna Bałakier
55. Joanna Bokina
56. Sylwia Krassowska
57. Przemysław Kukliński
58. Klaudia Leszczyńska
59. Sebastian Lichota
60. Kamil Makowski
61. Urszula Mojkowska
62. Rafał Racewicz
63. Magdalena Samonis
  Przedstawiciele związków zawodowych:
dr hab. Sławomir Raube, NSZZ„Solidarność
dr Krzysztof Rutkowski,  ZNP

 
 
Rekrutacja 2016/2017
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny