Biuro programu pokój 85
"Regionalna Inicjatywa Doskonałości"
mgr Anna Szawel
poniedziałek-Piątek 8:00-15:00

  

 

Regionalna Inicjatywa Doskonałości


ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI


(opis - plik do pobrania)

Dokumenty do pobrania:


1.1 Wydanie monografii naukowych w renomowanych wydawnictwach.
(plik do pobrania)
1.2 Przygotowanie i opublikowanie artykułów naukowych w indeksowanych czasopismach
(plik do pobrania)
1.3 Wspomaganie realizacji badań naukowych w formie finansowania wyjazdów na kwerendy biblioteczne i archiwalne, badań ankietowych, zatrudnienia statystyka do analizy zebranych danych, aplikacji o granty itp.
(plik do pobrania)

1.4 Organizacja międzynarodowych konferencji/kongresów
(plik do pobrania)
1.5 Sfinansowanie wyjazdów pracowników realizujących badania w ramach rozwijanych dyscyplin na konferencje zagraniczne
(plik do pobrania)
3. Wzrost udziału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w zagranicznych stażach naukowych w zakresie rozwijanych dyscyplin
(plik do pobrania)

Konkursy - zadania 1.1-1.5


Zadanie 1.1 - wydanie monografii autorskiej.pdf

Zadanie 1.2 - przygotowanie i opublikowanie artykułu naukowego.pdf

Zadanie 1.3 - realizacja projektów badawczych (np. kwerendy, badania ankietowe, aplikacje o granty).pdf

Zadanie 1.4 - organizacja międzynarodowej konferencji.pdf

Zadanie 1.5 - wyjazd na konferencję zagraniczną.pdf


Konkursy na stanowiska badawcze


Wyniki konkursów w ramach programu RID

Anulowanie ze względów formalnych konkursów na stanowisko adiunkta w zakresie
– literaturoznawstwa i językoznawstwa

Ogłoszenie wyników konkursu  Zadanie 2 w ramach programu RID
– konkurs został otwarty w dniu 23 stycznia 2019

Konkursy w ramach programu RID na stanowisko badawcze:

- adiunktna czas określony od 20.02.2019 r. do 31.12.2020 r.w zakresie literaturoznawstwa
(literaturoznawstwa polskiego i komparatystyki)

- adiunkt na czas określony od 20.02.2019 r. do 31.12.2020 r.w zakresie literaturoznawstwa
(literaturoznawstwa polskiego i badań źródłowych)

- adiunkta na czas określony od 20.02.2019 r. do 31.12.2020 r. w zakresie językoznawstwa
( językoznawstwa(rusycystyka/slawistyka))

-asystent na czas określony od 20.02.2019 r. do 31.12.2020 r. w zakresie językoznawstwa
(filologia angielska lub lingwistyka stosowana)

-asystent na czas określony od 20.02.2019 r. do 31.12.2020 r. w zakresie językoznawstwa
(filologia angielska lub lingwistyka stosowana)


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Klauzula RODO


Konkurs na staż zagraniczny


Ogłoszenie wyników konkursu Zadanie 3 w ramach programu RID
– konkurs został otwarty w dniu 23 stycznia 2019

Konkurs w ramach programu RID na sfinansowanie ponad 3-miesięcznych staży zagranicznych
     

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2019 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny