Biuro programu pokój 85
"Regionalna Inicjatywa Doskonałości"
mgr Anna Szawel
poniedziałek-Piątek 8:00-15:00

 

 

 

  

 

Regionalna Inicjatywa DoskonałościZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI


(opis - plik do pobrania)

Dokumenty do pobrania:


Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Bialymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonalości
(plik do pobrania)
Załącznik 1
(plik do pobrania)
Załącznik 2 - WNIOSEK O FINANSOWANIE
(plik do pobrania)
Załącznik 3
(plik do pobrania)

Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości
§12,
1. Kierownik projektu zobowiązany jest do zamieszczenia w publikacjach i innym materiałach naukowych informacji o treści: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywy Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.” (lub jej odpowiednikiem w języku obcym).
Odpowiednik w języku angielskim:
„The projectisfinanced from the grant received from the Polish Ministry of Science and Higher Educationunder the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project numer 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.”

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Klauzula RODO

Konkurs na stanowisko post-doc


Ogłoszenie wyników konkursu na zatrudnienie na Wydziale Filologicznym UwB na stanowisku post-doc w zakresie językoznawstwa Zadanie 2 w ramach programu RID – konkurs został otwarty w dniu 23 kwietnia 2019


Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że podanie do publicznej wiadomości wyników konkursu ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2019 w ramach zadania 2 programu RID w związku z przesunięciem terminu posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego, która zapoznaje się z wynikiem konkursu i opiniuje zatrudnienie kandydata , nastąpi w dniu 29 maja 2019.

Koordynator projektu
dr hab. Anna Maria Harbig

Zawiadomienie-pdf

na stanowisko post-doc* w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.06.2019 do 31.12.2020


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Klauzula RODO

LOGO do zamieszczania w zrealizowanych projektach

                                link do logo


     

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2019 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny