Biuro programu pokój 85
"Regionalna Inicjatywa Doskonałości"
mgr Anna Szawel
poniedziałek-Piątek 8:00-15:00

 

 

 

  

 

Regionalna Inicjatywa DoskonałościZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI


(opis - plik do pobrania)

Dokumenty do pobrania:


Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Bialymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonalości
(plik do pobrania)
Załącznik 1
(plik do pobrania)
Załącznik 2 - WNIOSEK O FINANSOWANIE
(plik do pobrania)
  Katalog kosztów kwalifikowanych
(plik do pobrania)

Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości
§12,
1. Kierownik projektu zobowiązany jest do zamieszczenia w publikacjach i innym materiałach naukowych informacji o treści: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.” (lub jej odpowiednikiem w języku obcym).
Odpowiednik w języku angielskim:
„The projectisfinanced from the grant received from the Polish Ministry of Science and Higher Educationunder the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project numer 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.”

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


Konkursy - zadania 1.1-1.6 ( IV tura )


Zadanie 1.1 - wydanie monografii autorskiej.pdf

Zadanie 1.2 - przygotowanie i opublikowanie artykułu naukowego.pdf

Zadanie 1.3 - realizacja projektów badawczych (np. kwerendy, badania ankietowe, aplikacje o granty).pdf

Zadanie 1.4 - organizacja międzynarodowej konferencji.pdf

Zadanie 1.5 - wyjazd na konferencję zagraniczną.pdf

Zadanie 1.6 - udział w szkoleniu z metodologii pisania projektów.pdf


Konkurs na staż zagraniczny ( IV tura )


 Konkurs w ramach programu RID na sfinansowanie ponad 3-miesięcznych staży zagranicznych

 

LOGO do zamieszczania w zrealizowanych projektach

                                link do logo


     

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2019 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny