Biuro programu pokój 85
"Regionalna Inicjatywa Doskonałości"
mgr Anna Szawel
poniedziałek-Piątek 8:00-15:00

 

 

 

  

 

Regionalna Inicjatywa DoskonałościZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI


(opis - plik do pobrania)

Dokumenty do pobrania:


Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Bialymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonalości
(plik do pobrania)
Załącznik 1
(plik do pobrania)
Załącznik 2 - WNIOSEK O FINANSOWANIE
(plik do pobrania)
Załącznik 3
(plik do pobrania)

Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości
§12,
1. Kierownik projektu zobowiązany jest do zamieszczenia w publikacjach i innym materiałach naukowych informacji o treści: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywy Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania …” (lub jej odpowiednikiem w języku obcym).
Odpowiednik w języku angielskim:
„The projectisfinanced from the grant received from the PolishMinistry of Science and HigherEducationunder the RegionalInitiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project numer 009/RID/2018/19, the amount of funding ...”

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Klauzula RODO

Konkurs na stanowisko post-doc


na stanowisko post-doc* w zakresie językoznawstwa na czas określony od 01.06.2019 do 31.12.2020


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Klauzula RODO

     

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2019 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny