INFORMACJE DODATKOWE

Sprawy socjalno-bytowe

  Osoba odpowiedzialna:

  Małgorzata Baltaziuk - referent. p. 85
  Sprawy socjalno-bytowe,
  tel. 85-745 74 85, m.baltaziuk@uwb.edu.pl  

   

  Terminy wypłat stypendiów w roku akademickim 2017/2018
  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

  ·        29 LISTOPAD 2017 

  ·        28 GRUDZIEŃ 2017

  ·        30 STYCZEŃ 2018

  Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2017 r.
  w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

   

  STYPENDIUM SOCJALNE
  Jakie dokumenty przygotować?

  1.      Rodzice pracują na podstawie umowy o pracę

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenie ZUS, jeśli student pracował)

  -zaświadczenia o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego i opłaconych składkach ZUS rodziców w roku 2016

  -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016 ( jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż.)

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  2.      Rodzice posiadają gospodarstwo rolne

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenie ZUS, jeśli student pracował)

  -zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

   -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016, jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż. oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  3.      Rodzice po rozwodzie

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenia ZUS, jeśli student pracował)

  -wyrok sądu dotyczący alimentów oraz w przypadku niewypłacanych alimentów-zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za rok 2016

  -zaświadczenie o kwocie alimentów z instytucji, która wypłaca je z Funduszu Alimentacyjnego

  -zaświadczenia o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego i opłaconych składkach ZUS rodzica, z którym pozostaje student

  -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016, jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż. oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  W indywidualnych przypadkach student może zostać poproszony o dodatkowe dokumenty zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

  Definicje: DOCHÓD UZYSKANY i DOCHÓD UTRACONY

 
 
 
   Rekrutacja 2017/2018
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny