Sprawy socjalno-bytowe  

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Baltaziuk - referent. p. 85
Sprawy socjalno-bytowe,
tel. 85-745 74 85, m.baltaziuk@uwb.edu.pl  


  SZANOWNI STUDENCI!

  W związku z Komunikatem nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
  z dnia 12 grudnia 2017 roku i wypłaconą jednorazową dopłatą do stypendium

  ·     socjalnego,

  ·     specjalnego dla niepełnosprawnych,

  ·     rektora dla najlepszych studentów,

  która miała miejsce w grudniu 2017, należy odebrać decyzję.

   

  Zapraszam wszystkich studentów, którzy otrzymują ww. stypendium

  do pokoju nr 85 w godzinach 9:30-13:30 (wyłączając środy).

   

  Terminy wypłat stypendiów w roku akademickim 2017/2018
  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

  ·        27 luty 2018  

  ·        29 marzec 2018

  ·        27 kwiecień 2018

  Komunikat nr 12 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 listopada 2017 r.
  w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2017/2018

  Komunikat nr 15 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2017 r.
  w sprawie jednorazowego zwiększenia dla studentów stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów w miesiącu grudniu 2017 roku,

   

  STYPENDIUM SOCJALNE
  Jakie dokumenty przygotować?

  1.      Rodzice pracują na podstawie umowy o pracę

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenie ZUS, jeśli student pracował)

  -zaświadczenia o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego i opłaconych składkach ZUS rodziców w roku 2016

  -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016 ( jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż.)

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  2.      Rodzice posiadają gospodarstwo rolne

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenie ZUS, jeśli student pracował)

  -zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

   -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016, jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż. oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  3.      Rodzice po rozwodzie

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenia ZUS, jeśli student pracował)

  -wyrok sądu dotyczący alimentów oraz w przypadku niewypłacanych alimentów-zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za rok 2016

  -zaświadczenie o kwocie alimentów z instytucji, która wypłaca je z Funduszu Alimentacyjnego

  -zaświadczenia o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego i opłaconych składkach ZUS rodzica, z którym pozostaje student

  -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016, jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż. oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  W indywidualnych przypadkach student może zostać poproszony o dodatkowe dokumenty zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

  Definicje:

  DOCHÓD UZYSKANY i DOCHÓD UTRACONY

 
 
 
   Rekrutacja 2017/2018
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny