Sprawy socjalno-bytowe  

 

Osoba odpowiedzialna:

mgr Anna Szawel – samodzielny referent. p. 85
Sprawy socjalno-bytowe,
tel. 85-745 74 60, a.szawel@uwb.edu.pl  
Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, ponieważ mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.

Zapraszam do pokoju nr 85 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-13:30.

Przypominam o konieczności przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów, również tych kopiowanych, w calu potwierdzenia za zgodność oraz dołączeniu do wniosku obowiązkowej klauzuli RODO.

W razie pytań, proszę o kontakt:
mgr Anna Szawel
pok. 85
a.szawel@uwb.edu.pl
85 745 74 85


 
 
 
   Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny