INFORMACJE DODATKOWE

Sprawy socjalno-bytowe

    Osoba odpowiedzialna:

    mgr Justyna Rutkowska - starszy referent. p. 85
    Sprawy socjalno-bytowe,
    tel. 85-745 74 60,  j.rutkowska@uwb.edu.pl
 
 
 
   Rekrutacja 2017/2018
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny