Sprawy socjalno-bytowe  

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Baltaziuk - referent. p. 85
Sprawy socjalno-bytowe,
tel. 85-745 74 60, m.baltaziuk@uwb.edu.pl  


Prosimy o sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, ponieważ mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.

Szanowni Studenci!

Przypominam, że zbliża się termin składania wniosków na rok akademicki 2018/2019 o przyznanie stypendium:

• socjalnego,

• specjalnego dla osób niepełnosprawnych (wraz z kwestionariuszem rejestracyjnym),

• rektora za średnią ocen (przed złożeniem wniosku proszę o sprawdzenie w systemie USOS Web czy wszystkie przedmioty zostały prawidłowo podpięte),

• naukowego,

• artystycznego.

Studenci kontynuujący studia (II i III rok, I stopnia oraz II rok, II stopnia) składają na wydziale wypełniony wniosek wraz z załącznikami (lista poniżej) w terminie od 17 września do 15 października 2018,

DNIA 24.09.2018 NIE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNISKÓW ZE WZGLĘDU NA PLANOWANE SZKOLENIE;

natomiast kandydaci (I rok, I i II stopnia) składają na wydziale wypełniony wniosek wraz z załącznikami (lista poniżej) w terminie od 1 do 15 października 2018.

Informuję również, że możliwość składania wniosków będzie także w soboty
(6 i 13 października, w godz. 9-12).

Zapraszam do pokoju nr 85 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-14:00.

Przypominam o konieczności przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów, również tych kopiowanych, w calu potwierdzenia za zgodność oraz dołączeniu do wniosku obowiązkowej klauzuli RODO.

W razie pytań, proszę o kontakt:
Małgorzata Baltaziuk
pok. 85
m.baltaziuk@uwb.edu.pl
85 745 74 85


 
 
 
   Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny