INFORMACJE DODATKOWE

Sprawy socjalno-bytowe

  Osoba odpowiedzialna:

  Małgorzata Baltaziuk - referent. p. 85
  Sprawy socjalno-bytowe,
  tel. 85-745 74 60, m.baltaziuk@uwb.edu.pl  

  Wnioski o stypendia można składać również 14 października 2017 (sobota) w godzinach 9:00-14:00.

   

  Termin składania wniosków o stypendia:

  -socjalne,

  -specjalne dla osób niepełnosprawnych,

  -rektora

  ·        za średnią ocen,

  ·        za osiągnięcia naukowe,

  ·        za osiągnięcia artystyczne,

  ·        za wysokie wyniki sportowe,

  ·        dla najlepszych studentów (olimpijczycy)

   

  upływa dnia 16 października 2017 roku.

  STYPENDIUM SOCJALNE
  Jakie dokumenty przygotować?

  1.      Rodzice pracują na podstawie umowy o pracę

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenie ZUS, jeśli student pracował)

  -zaświadczenia o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego i opłaconych składkach ZUS rodziców w roku 2016

  -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016 ( jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż.)

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  2.      Rodzice posiadają gospodarstwo rolne

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenie ZUS, jeśli student pracował)

  -zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 roku wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

   -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016, jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż. oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  3.      Rodzice po rozwodzie

  -zaświadczenie studenta z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2016 oraz zaświadczenie ZUS (zaświadczenia ZUS, jeśli student pracował)

  -wyrok sądu dotyczący alimentów oraz w przypadku niewypłacanych alimentów-zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za rok 2016

  -zaświadczenie o kwocie alimentów z instytucji, która wypłaca je z Funduszu Alimentacyjnego

  -zaświadczenia o dochodach za rok 2016 z Urzędu Skarbowego i opłaconych składkach ZUS rodzica, z którym pozostaje student

  -zaświadczenia o dochodach i składkach ZUS rodzeństwa za rok 2016, jeśli jest pełnoletnie i uczy się do 26 r. ż. oraz zaświadczenie ze szkoły/uczelni

  -zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub akt urodzenia dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu

  W indywidualnych przypadkach student może zostać poproszony o dodatkowe dokumenty zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

  Definicje: DOCHÓD UZYSKANY i DOCHÓD UTRACONY

 
 
 
   Rekrutacja 2017/2018
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny