Ocena okresowa pracownika


Dokumenty do pobrania:
1. Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego – uzupełnia pracownik
(plik do pobrania)
2. Protokół hospitacji – uzupełnia bezpośredni przełożony ocenianego pracownika (plik do pobrania)
3. Uchwała nr 1822 Senatu UwB z dnia 27 stycznia 2016 r. ws. zmiany Uchwały nr 1869 Senatu UwB z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru arkusza oceny okresowej nauczyciela akademickiego
4. Regulamin okresowego oceniania nauczycieli akademickich (Załącznik nr 2 do Statutu UwB)
     

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny