Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Wandy Supy

Zakład Slawistyki i Literatur Rosji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystości jubileuszowe z okazji 40-lecia pracy naukowej Pani prof. dr hab. Wandy Supy.
Jubileusz jest zaplanowany na 17 października 2019 r. (czwartek).
Program jubileuszu:
• międzynarodowa sesja naukowa nt. „Współczesne literatury wschodniosłowiańskie. Aspekty antropologiczne” | 9.30–14.00, audytorium 47, Plac NZS-u 1
• uroczyste spotkanie z Jubilatką | 16.00–18.15, aula Wydziału Filologicznego UwB
• uroczysty bankiet jubileuszowy | od godz. 18.30, aula Wydziału Filologicznego UwB Serdecznie zapraszamy.