„Film francuski w plakacie”

Od 17 lutego 2020 w budynku Wydziału Filologicznego przy ul.
Liniarskiego 3 można oglądać wystawę pt. „Film francuski w plakacie”.
Wystawę zorganizował Zakład Teorii i Antropologii Literatury Kolegium
Literaturoznawstwa wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury-DKF „Gag”.