Badania Unikatowe


Badania filologiczne nad cenzurą PRL: http://www.cenzura.uwb.edu.pl


Krytyczne edycje wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w naukowej serii wydawniczej „Czarny romantyzm”: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/czarny-romantyzm/


Kulturowe i komparatystyczne badania nad piśmiennictwem regionu podlaskiego oraz pograniczy Polski Północno-Wschodniej w perspektywie tzw. „nowego regionalizmu”:

http://filologia.uwb.edu.pl/zbr.htm


Literatura polsko-tatarska po 1918 roku: http://wschodzachod.uwb.edu.pl/literatura-polsko-tatarska-po-1918-roku/