KANDYDAT

Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2019/2020

  • Filologia polska
  • Filologia, specjalność:

– filologia angielska

– filologia angielska z językiem niemieckim

– filologia angielska z językiem hiszpańskim

– filologia angielska z językiem rosyjskim

– filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

– język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy

– język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)

– filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
– filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

– filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu

Studia stacjonarne drugiego stopnia rok akademicki 2019/2020

  • Filologia polska
  • Filologia, specjalność:

– filologia angielska

– filologia angielska z elementami translatoryki

– filologia rosyjska – przekładoznawstwo