Kolegium Językoznawstwa

KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
(sekretariat pokój 69)

DYŻURY PRACOWNIKÓW KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA – do pobrania

PODZIAŁ NA TYGODNIE – do pobrania

Dyrektor
prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Zastępca Dyrektora
dr Agata Rozumko

KATEDRA LEKSYKOLOGII I PRAGMALINGWISTYKI
Kierownik
prof. dr hab. Irena Szczepankowska

Zakład Językoznawstwa Polonistycznego i Komparatystyki
Kierownik
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
dr Ewa Gorlewska
dr Konrad Szamryk
mgr Alina Suchowilska-Geniusz

Zakład Językoznawstwa Francuskiego
Kierownik
dr hab. Joanna Cholewa

dr Sara Moroz
dr Mateusz Białas
mgr Magdalena Aleturowicz
mgr Urszula Kochanowska

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA PORÓWNAWCZEGO I STOSOWANEGO
Kierownik
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna

Zakład Stosowanego Językoznawstwa Polonistycznego
Kierownik
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB

dr Urszula Andrejewicz
dr Małgorzata Frąckiewicz
dr Anna Zagajewska
dr Beata Wyszyńska
dr Aleksandra Bartczak-Meszyńska
dr Paweł Dąbrowski
mgr Małgorzata Janusz
mgr Piotr Jerzy Malinowski

Zakład Translatoryki i Dydaktyki Języków Obcych
Kierownik
dr hab. Anna Harbig

dr Agata Rozumko
dr Ewa Lewicka-Mroczek
dr Daniel Karczewski
dr Beata Piecychna
dr Krzysztof Puławski
dr Dorota Szymaniuk
dr Edyta Wajda
dr Katarzyna Pawłowska
dr Marcin Trojszczak
mgr Agnieszka Jelska-Cydzik
mgr Robert Kuźma
mgr Magdalena Łapińska
mgr Ewa Majewska
mgr Alicja Malewska
mgr Olga Turłaj

Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego
Kierownik
dr hab. Lilia Citko, prof. UwB

dr Katarzyna Grabowska
dr Małgorzata Kurianowicz
dr Michał Mordań
dr Krzysztof Rutkowski
dr Anna Rygorowicz-Kuźma

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
Kierownik
prof. dr hab. Dacewicz Leonarda

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Onomastyki Regionalnej
Kierownik
dr hab. Elżbieta Bogdanowicz

dr hab. Jarosław Karzarnowicz
dr Olga Anchimiuk
dr Jolanta Chomko
dr Eugenia Maksimowicz
dr Anna Romanik
dr Robert Szymula

Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki
Kierownik
dr hab. Marzanna Karolczuk

dr Maryna Michaluk
dr Nina Raczkiewicz
mgr Anna Siedlecka-Karny
mgr Ludmiła Siegień

KATEDRA STYLISTYKI I LINGWISTYKI ANTROPOLOGICZNEJ
Kierownik
prof. dr hab. Urszula Sokólska

dr Małgorzata Andrejczyk
dr Anetta Strawińska
mgr Aleksandra Kowalewska-Buraczewska
mgr Justyna Wawrzyniuk