Kolegium Literaturoznawstwa

Kolegium Literaturoznawstwa

Dyżury pracowników KOLEGIUM LITERATUROZNAWSTWA w semestrze zimowym 2019/2020

PODZIAŁ NA TYGODNIE – do pobrania

(sekretariat pokój 90)

Dyrektor
prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Zastępca Dyrektora
dr Mariusz Leś

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski – kierownik

Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX wieku

 1. dr hab. Anna Wydrycka, prof. UwB – kierownik
 2. dr Marcin Bajko
 3. dr Elżbieta Jurkowska
 4. dr Michał Piętniewicz

Zakład Slawistyki i Literatur Rosji

 1. dr hab. Grzegorz Czerwiński – kierownik
 2. dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB
 3. dr Ewa Pańkowska
 4. dr Weronika Biegluk-Leś
 5. dr Iwona Zdanowicz

Zakład Białorutenistyki i Literatur Wschodniosłowiańskich

 1. dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB – kierownik
 2. dr Joanna Dziedzic
 3. dr Anna Alsztyniuk
 4. dr Anna Sakowicz
 5. dr Agnieszka Baczewska-Murdzek

Pracownia Komparatystyki Kulturowej

 1. dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB – kierownik
 2. dr Krzysztof Korotkich
 3. dr Paweł Wojciechowski

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych

prof. dr hab. Jolanta Sztachelska – kierownik

Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych

 1. dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB – kierownik
 2. dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
 3. dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
 4. dr Marcin Lul
 5. dr Karolina Szymborska

Zakład Teorii i Antropologii Literatury

 1. dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB – kierownik
 2. dr hab. Agnieszka Włoczewska
 3. dr Elżbieta Sidoruk
 4. dr Ewa Nofikow-Dobrodumow
 5. dr Małgorzata Kamecka
 6. dr Małgorzata Zawadzka
 7. dr Dorota Chłanda
 8. dr Ludmiła Furman
 9. mgr Edyta Sacharewicz

Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej

prof. dr hab. Dariusz Kulesza – kierownik

Zakład Literatury Współczesnej i Dawnej

 1. dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB – kierownik
 2. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska, prof. UwB
 3. dr hab. Piotr Stasiewicz
 4. dr Mariusz Leś
 5. dr Wiesław Stec

Zakład Prozy Anglojęzycznej

 1. dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB – kierownik
 2. dr Anna Maria Karczewska
 3. dr Dorota Guzowska
 4. mgr Anna Dziok-Łazarecka
 5. mgr Peter Foulds

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

 1. dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB – kierownik
 2. dr hab. Anna Janicka, prof. UwB
 3. dr hab. Anna Nosek, prof. UwB
 4. dr hab. Barbara Czarnecka
 5. dr Katarzyna Zimnoch

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa

prof. zw. dr hab. Kamila Budrowska – kierownik

Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL

 1. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB – kierownik
 2. dr Magdalena Budnik
 3. dr Wiktor Gardocki
 4. dr Katarzyna Kościewicz
 5. mgr Ewelina Feldman-Kołodziejuk

Zakład Literatur Ameryki Północnej

 1. dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB – kierownik
 2. dr Jacek Partyka
 3. dr Sylwia Borowska-Szerszun
 4. dr Tomasz Sawczuk
 5. dr Weronika Łaszkiewicz

Pracownia Społecznej Historii Literatury

 1. dr hab. Monika Bednarczuk – kierownik
 2. dr Zdzisław Głębocki
 3. dr Kirk S. Palmer