KONKURSY

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs:

profesora nadzwyczajnego na czas określony od 17.02.2020r.do 28.02.2022 r. w zakresie językoznawstwa polskiego

Informacje (pdf ) (kliknij)

Szczegóły oraz ankieta zgłoszeniowa (kliknij)

Wyniki konkursu

Dokumenty należy złożyć na adres: Sekretariat Dziekana Wydziału Filologicznego,
15 – 420, Białystok,
Plac NZS 1

02 października 2019

Archiwalne          Powrót do aktualności