TŁUMACZE NA START 2019!

Skrivanek organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla studentów filologii angielskiej.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach. Czytaj dalej