Regionalna Inicjatywa Doskonałości


Regionalna Inicjatywa Doskonałości


ROK 2019 – archiwalneKonkursy – zadania 1.1-1.6 ( I tura 2020 )


Zadanie 1.1 – wydanie monografii autorskiej.pdf

Zadanie 1.2 – przygotowanie i opublikowanie artykułu naukowego.pdf

Zadanie 1.3 – Wspomaganie realizacji badań naukowych, tj. kwerend bibliotecznych i archiwalnych, przeprowadzania badań ankietowych oraz innych działań służących przygotowaniu i realizacji projektów badawczych.pdf

Zadanie 1.4 – organizacja międzynarodowej konferencji.pdf

Zadanie 1.5 – wyjazd na konferencję zagraniczną.pdf

Zadanie 1.6 – udział w szkoleniu z metodologii pisania projektów.pdf


Konkurs na staż zagraniczny ( I tura 2020)


Konkurs w ramach programu RID na sfinansowanie ponad 3-miesięcznych staży zagranicznych


ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI


(opis – plik do pobrania)

Dokumenty do pobrania:


Sprawozdanie z wykonania zadania projekty RID
(plik do pobrania)

Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Bialymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonalości
(plik do pobrania)
Załącznik 1
(plik do pobrania)
Załącznik 2 – WNIOSEK O FINANSOWANIE
(plik do pobrania)
  Katalog kosztów kwalifikowanych
(plik do pobrania)

Regulamin przyznawania środków na projekty finansowane w ramach wewnętrznego trybu konkursowego na Uniwersytecie w Białymstoku ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości
§12,
1. Kierownik projektu zobowiązany jest do zamieszczenia w publikacjach i innym materiałach naukowych informacji o treści: „Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.” (lub jej odpowiednikiem w języku obcym).
Odpowiednik w języku angielskim:
„The projectisfinanced from the grant received from the Polish Ministry of Science and Higher Educationunder the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project numer 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.”

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


LOGO do zamieszczania w zrealizowanych projektach

                                link do logo