System Jakości Kształcenia

System jakości kształcenia.

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB.
Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą nr 792 Senatu UwB w dniu 25 marca 2009 r.

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2010-2011  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2011-2012  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2012-2013  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2013-2014  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2014-2015  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2015-2016  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2016-2017  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2017-2018  

Skład Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych

Skład Wydziałowej Rady Konsultacyjnej

       Akty prawne: