System jakości kształcenia.


  Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB.
Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą nr 792 Senatu UwB w dniu 25 marca 2009 r.

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2010-2011  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2011-2012  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2012-2013  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2013-2014  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2014-2015  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2015-2016  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2016-2017  
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2017-2018  


Skład Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych


Skład Wydziałowej Rady Konsultacyjnej


       Akty prawne:


·         Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

·         Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

·         Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

·         Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (tekst jednolity)

 

·         Uchwala nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

·         Uchwała nr 2016 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

 

·         Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku


      11 grudnia 2018

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2018 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny