Władze Wydziału Filologicznego

   Dziekan
   - Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski,
   (tel. 7457446, p. 82)
   
    dyżur:
    przerwa w okresie wakacyjnym
     

   


   Prodziekan ds. Studenckich
   - Dr Robert Szymula
   (tel. 7457482, p. 84)

    dyżur:
    przerwa w okresie wakacyjnym

   


   Prodziekan ds. Nauki
   - Dr Daniel Karczewski
   (tel. 7457482, p. 84)

    dyżur:
    przerwa w okresie wakacyjnym

   


   Sekretariat
   - mgr Joanna Godlewska
   Urlop w dniach: 6–21 sierpnia
    filolog@uwb.edu.pl
  (tel. (085) 7457446)
  (tel./fax (085) 7457478 )
 
 
Rekrutacja 2017/2018
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny