Zakład Kultury Białoruskiej
 

Jednostka powstała w 2016 roku w wyniku reorganizacji Katedry Kultury Białoruskiej. Zakład kontynuuje podjęte przez KKB interdyscyplinarne badania naukowe nad wielokulturowością Podlasia i pogranicza z uwzględnieniem historii, literatury białoruskiej i kultury tradycyjnej.  

Kierownik dr hab. Irena Matus prof. UwB

Pracownicy
 

UwB Wydział Filologiczny 16.05.2018
 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku WYDZIAŁ FILOLOGICZNY