Zakład Kultury Białoruskiej
 

Kierownik Zakładu Kultury Białoruskiej UwB

Dr hab. Irena Matus, prof. UwB, historyk, etnolog, tematyka badawcza obejmuje historię regionu, zwłaszcza XIX wieku, z uwzględnieniem historii Kościołów oraz kulturę tradycyjną Podlasia  

Dorobek naukowy
 

Grażyna Charytoniuk-Michiej, doktor, adiunkt w Zakladzie Kultury Białoruskiej na Wydziale Filologicznym. Zainteresowania badawcze: szeroko pojęta kultura Białorusi i kultura białoruska w ujęciu interdyscyplinarnym, obrzędy ku czci zmarłych na ziemiach białoruskich i obszarze pogranicza, literatura białoruska w Polsce, literatura pogranicza polsko-białoruskiego, biografistyka, bibliografia, informacja naukowa.

Dorobek naukowy
 

UwB Wydział Filologiczny 16.12.2016
 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2016 Uniwersytet w Białymstoku WYDZIAŁ FILOLOGICZNY