Zakład Kultury Białoruskiej
 

Kierownik Zakładu Kultury Białoruskiej UwB

Dr hab. Irena Matus, prof. UwB, historyk, etnolog, tematyka badawcza obejmuje historię regionu, zwłaszcza XIX wieku, z uwzględnieniem historii Kościołów oraz kulturę tradycyjną Podlasia  

Dorobek naukowy
 

Filinowicz Alina, doktor, .

Dorobek naukowy
 

Siegień Bazyli, doktor, .

Dorobek naukowy
 

UwB Wydział Filologiczny 01.12.2017
 
 
Rekrutacja 2017/2018
© 2017 Uniwersytet w Białymstoku WYDZIAŁ FILOLOGICZNY