Wydział Filologiczny UwB

Kontakt

Białostockie Archiwum Językowe

15-420 Białystok, Plac NZS 1, pok. 146

mail: b.kurylowicz@uwb.edu.pl