Lista recenzentów

 • Władysława Bryła (Lublin)
 • Stanisław Dubisz (Warszawa)
 • Halina Karaś (Warszawa)
 • Małgorzata Karwatowska (Lublin)
 • Tomasz Lisowski (Poznań)
 • Andrzej Moroz (Toruń)
 • Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • Alicja Pihan-Kijasowa (Poznań)
 • Anna Piotrowicz (Poznań)
 • Artur Rejter (Katowice)
 • Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk)
 • Elżbieta Sękowska (Warszawa)
 • Jerzy Sierociuk (Poznań)
 • Mirosława Siuciak (Katowice)
 • Małgorzata Święcicka (Bydgoszcz)
 • Anna Tyrpa (Kraków)
 • Małgorzata Witaszek-Samborska (Poznań)
 • Bogusław Wyderka (Opole)
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)