Redakcja

Rada Naukowa: Stanisław Dubisz (Warszawa), Sabine Fiedler (Lipsk, Niemcy), Irine Goshkheteliani (Batumi, Gruzja),
Shin'ichiro lshikawa (Kobe, Japonia), Irena Masojć (Wilno, Litwa), Kazimierz Ożóg (Rzeszów), Ewa Sławkowa (Katowice),
Elżbieta Umińska-Tytoń (Łódź), Bogdan Walczak (Poznań), Aleksander Zubow (Mińsk, Białoruś).

Komitet Redakcyjny: Elżbieta Awramiuk, Lilia Citko, Leonarda Dacewicz, Beata Kuryłowicz (sekretarz), Zenon Leszczyński,

[Bogusław Nowowiejski (redaktor naczelny) †  zm. 26 września 2019], Urszula Sokólska, Irena Szczepankowska, Joanna Szerszunowicz, Halina Święczkowska.

Redakcja Językowa: Olga Anchimiuk, Lutz Harbig, Kirk Palmer, Konrad K. Szamryk.