Rada Naukowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Contact

Principal Contact:: belsk2009@yandex.ru

ADRES REDAKCJI
"Białorutenistyka Białostocka"
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
Plac NZS 1
15–420 Białystok

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
https://wydawnictwo.uwb.edu.pl/

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, pok. 7
tel. (85) 745 7120, (85) 745 7102, (85) 745 7059
e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego