Białorutenistyka Białostocka

Przejdź do treści

Menu główne:

"Białorutenistyka Białostocka"
"Białorutenistyka Białostocka" - rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią i kulturą białoruską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział recenzji i sprawozdania z sesji oraz konferencji.Rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych (6 pkt.).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego