Rada Naukowa

Przejdź do treści

Menu główne:

KOLEGIUM RECENZENTÓW

Wanda Barouka - Witebski Uniwersytet Państwowy im. P. Maszerawa, Białoruś
Mikołaj Chaustowicz - Uniwersytet Warszawski, Polska
Jan Czykwin - Uniwersytet w Białymstoku, Polska; profesor emeritus
Radosław Kaleta - Uniwersytet Warszawski, Polska
Swiatłana Kaladka - Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Białoruś
Siargiej Kowalow - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Walery Maksymowicz - Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Białoruś
Halina Parafianowicz - Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Łarysa Pisarek - Uniwersytet Wrocławski, Polska; profesor emeritus
Inna Szwed - Brzeski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Wolha Szynkarenka - Homelski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Tamara Tarasowa - Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Białoruś
Halina Tyczka - Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Aleksander Wabiszczewicz - Brzeski Uniwersytet Państwowy, Białoruś

recenzenci 2020:
Wanda Barouka - Witebski Uniwersytet Państwowy im. P. Maszerawa, Białoruś
Mikołaj Chaustowicz - Uniwersytet Warszawski, Polska
Jan Czykwin - Uniwersytet w Białymstoku, Polska; profesor emeritus
Siargiej Kowalow - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Halina Tyczka - Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego