Rada Naukowa

Przejdź do treści

Menu główne:

Rada Naukowa
Hermann Bieder - Uniwersytet w Salzburgu, Austria
Alena Biełaja – Baranowicki Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Lilia Citko - Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Wolha Laszczyńska - Homelski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Juryj Łabyncew - Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Aleksander Łukaszaniec - Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Aleś Makarewicz - Mohylewski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Arnold McMillin - Uniwersytet Londyński, Wielka Brytania
Anżeła Melnikawa - Homelski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Zoja Mielnikowa - Brzeski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
Ludmiła Sińkowa - Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk
Beata Siwek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Alina Sabuć – Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. J. Kupały, Białoruś
Tatiana Wałodzina - Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego