Białorutenistyka Białostocka

Przejdź do treści

Menu główne:

"Białorutenistyka Białostocka"
Штогоднік "Białorutenistyka Białostocka" разглядае пытанні ў галіне беларускай літаратуры, мовы, гісторыі і культуры. Ён змяшчае публікацыі славістаў з айчынных і замежных акадэмічных цэнтраў, якія прадстаўляюць вынікі сваіх даследаванняў на беларускай, польскай, а таксама іншых славянскіх мовах і на асноўных мовах кангрэсовых, што спрыяе распаўсюджванню ведаў у міжнародным кантэксце. Мэтай часопіса з'яўляецца стварэнне месца для абмену досведам спецыялістаў у розных гуманітарных навуковых галінах і форума для міжнароднай дыскусіі аб сучасных тэндэнцыях беларусазнаўства, літаратуразнаўчых, літаратурна-культурных і лінгвістычных параўнальных даследаванняў, а таксама абнаўлення гістарычных і сучасных меркаванняў па пытаннях беларусазнаўства. Мы публікуем артыкулы ў галіне гісторыі і тэорыі літаратуры, тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі, а таксама працы міжінтэрдысцыплінарнага характару. Апрача навуковых артыкулаў, у часопісе публікуюцца рэцэнзіі, агляды і справаздачы з навуковых падзей (колькасць балаў за публікацыю –5).

ISSN 2081–2515

DOI 10.15290

ІНДЭКСАЦЫЯ
  • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
  • ICI Journals Master List
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

ІНДЫКАТАР
Index Copernicus 2019: 57,82


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego