ZBR w Radiu Białystok

ZBR w Radiu Białystok

Z inspiracji zorganizowanym przez Zespół Badań Regionalnych sympozjum powstał reportaż Doroty Sokołowskiej Legenda o „Kontrastach”. Na temat historii i rangi miesięcznika oraz tworzącego go środowiska wypowiadają się między innymi członkinie ZBR – prof. Jolanta Sztachelska i dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Zapraszamy do słuchania:
http://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/147505

Gratulujemy Jolancie Sztachelskiej uzyskania tytułu naukowego profesora!