Komunikat w sprawie sytuacji spowodowanej koronawirusem – aktualizacja

Komunikat w sprawie sytuacji spowodowanej koronawirusem – aktualizacja


Informujemy, że w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów studentów i pracowników UwB do następujących krajów: Włochy, Korea Południowa, Chiny, Hong Kong, Japonia, Iran.

Ponadto władze UwB rekomendują rozwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przyjęcia gości zagranicznych (tj. studentów, praktykantów, naukowców, pracowników administracyjnych) w Uniwersytecie w Białymstoku.

Powyższe stanowisko wynika z rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Lista krajów, których dotyczą ograniczenia, będzie aktualizowana zgodnie z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.


Komunikat GIS dla podróżujących (aktualizacja)


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i śledzenie ich aktualizacji: 


Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (aktualizacja)


Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wydana przez Główny Inspektorat Sanitarny


Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z mgr Anną Maj, kierownik Dział Współpracy Międzynarodowej UwB – tel.: 85 745 70 21, e-mail: a.maj@uwb.edu.pl.