Miesiąc: Kwiecień 2020

Godziny pracy Biblioteki Uniwersyteckiej


Od 5 maja będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Od 5 maja czynna będzie Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie UwB (budynek Wydziału Chemii przy ul. K. Ciołkowskiego 1K).

Wypożyczalnia będzie pracować od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00 oraz w piątek w godzinach 9.00-12.00.

Zamawianie książek jest możliwe wyłącznie przez system biblioteczny, mailowo (email: wypozyczalnia@uwb.edu.pl) lub telefonicznie (tel. 85 745 76 82) w godzinach pracy Wypożyczalni.

Odbiór książek będzie się odbywał po uprzednim uzgodnieniu terminu mailowo lub telefonicznie.

Za okres, kiedy nie było możliwości zwrotu książek (tj. od 12 marca), opłaty za przetrzymane książki nie są naliczane.

Od 11 maja czynne będą Wypożyczalnie Bibliotek Specjalistycznych: Ekonomicznej, Pedagogicznej i Prawniczej. Szczegółowy harmonogram ich pracy zostanie podany w późniejszym terminie.   

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki:
– IBUK, Legalis i inne bazy elektroniczne – Wejście 
– Repozytorium UwB – Link
– Podlaska Biblioteka Cyfrowa – Link

Grant MNiSW dla Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny otrzymał grant finansowany przez MNiSW w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Autorką projektu „Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” jest    dr hab. Barbara Czarnecka z Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych (Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej). Projekt dofinansowany w kwocie ponad 70 tys. złotych przewiduje utworzenie przestrzeni „aktywnej pamięci” dotyczącej kobiecego doświadczenia obozów koncentracyjnych. Składać się na nią będzie trójczłonowa ekspozycja, część pierwszą utworzy wystawa archiwalnych rysunków wykonanych przez polskie artystki, więźniarki lagrów, część drugą stanowić będą współczesne artystyczne formy postpamięci tego doświadczenia (prace malarskie, rzeźby, instalacje), zaś część trzecia będzie miała charakter edukacyjny, przybliżający szerzej nieznane aspekty kobiecych lagrowych losów. Otwarcie wystawy w białostockim Archiwum Państwowym zaplanowano na jesień 2020 roku. Całość zaprojektowana jest w sposób, który umożliwia transport ekspozycji, ponowny jej montaż i prezentowanie w innym miejscu; eksponowanie projektu „Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” przewidziano również za granicą.

Załączone rysunki to wykonane w obozie w Ravensbrück prace Jadwigi Simon-Pietkiewicz i Marii Hiszpańskiej.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o:

  1. przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 24 maja 2020 r.,
  2. przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 24 maja 2020 roku.

Dodatkowe, szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy dydaktycznej w UwB w bieżącym semestrze zostaną przedstawione w kolejnym tygodniu.

Komunikat o przedłużeniu terminów ograniczeń w pracy uczelni

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Robert W. Ciborowski podjął decyzję o:

  1. przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz kontynuowania zajęć w formie kształcenia zdanego dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych do 26 kwietnia 2020 r.,
  2. przedłużeniu terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni do 26 kwietnia 2020 roku.

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji

UNIVERSITÉ DE BIAŁYSTOK
UNIVERSITÉ DE VILNIUS

IIème Colloque International INSPIRATIONS
La littérature et la carte géographique
26-27 novembre 2020 à Białystok

Comité scientifique :
· Vytautas Bikulčius (Université de Vilnius, Lituanie)
· Genovaitė Dručkutė (Université de Vilnius, Lituanie)
· Corinne Fournier Kiss (Université de Berne, Suisse)
· Elżbieta Konończuk (Université de Bialystok, Pologne)
· Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre, Allemagne)
· Sarga Moussa (CNRS, Paris, France)
· Jolanta Sztachelska (Université de Bialystok, Pologne)
· Izabella Zatorska (Université de Varsovie, Pologne)

Comité d’organisation :
· Dorota Chłanda (Université de Bialystok, Pologne)
· Eglė Kačkutė (Université de Vilnius, Lituanie)
· Małgorzata Kamecka (Université de Bialystok, Pologne)
· Małgorzata Zawadzka (Université de Bialystok, Pologne)

inspirations_appel à communication
inspirations_fiche_d_inscription