Grant MNiSW dla Wydziału Filologicznego

Grant MNiSW dla Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny otrzymał grant finansowany przez MNiSW w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Autorką projektu „Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” jest    dr hab. Barbara Czarnecka z Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych (Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej). Projekt dofinansowany w kwocie ponad 70 tys. złotych przewiduje utworzenie przestrzeni „aktywnej pamięci” dotyczącej kobiecego doświadczenia obozów koncentracyjnych. Składać się na nią będzie trójczłonowa ekspozycja, część pierwszą utworzy wystawa archiwalnych rysunków wykonanych przez polskie artystki, więźniarki lagrów, część drugą stanowić będą współczesne artystyczne formy postpamięci tego doświadczenia (prace malarskie, rzeźby, instalacje), zaś część trzecia będzie miała charakter edukacyjny, przybliżający szerzej nieznane aspekty kobiecych lagrowych losów. Otwarcie wystawy w białostockim Archiwum Państwowym zaplanowano na jesień 2020 roku. Całość zaprojektowana jest w sposób, który umożliwia transport ekspozycji, ponowny jej montaż i prezentowanie w innym miejscu; eksponowanie projektu „Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” przewidziano również za granicą.

Załączone rysunki to wykonane w obozie w Ravensbrück prace Jadwigi Simon-Pietkiewicz i Marii Hiszpańskiej.