Miesiąc: Maj 2020

Otwarcie biblioteki

Biblioteka Wydziału Filologicznego będzie czynna od 1 czerwca 2020 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

Jednorazowo w Czytelni będzie mogło przebywać 6 osób.

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Język humoru – humor języka

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Onomastyki Regionalnej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza
filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów
na Międzynarodową konferencję interdyscyplinarną

Język humoru – humor języka

17-18 września 2020 r.                                                   Białystok (Polska)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja zostanie zorganizowana online.
Strona konferencji: https://konferencjahumor2020.wordpress.com   

Adres: Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytetu w Białymstoku Leonarda Dacewicz

dr hab., kierownik Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Elżbieta Bogdanowicz

dr Olga Anchimiuk
dr Eugenia Maksimowicz
dr Robert Szymula

Główne obszary tematyczne konferencji:

 – Językowo-kulturowy aspekt humoru
 – Humor w dyskursach
 – Humor w tłumaczeniu
 – Humor jako narzędzie zabawy językowej
 – Humor w odmianach stylistycznych języka
 – Wykorzystanie humoru w nauce języków
 – Zjawisko humoru jako przedmiot analizy społeczno-filozoficznej
 – Humor jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Języki robocze konferencji:

polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski

Opłata konferencyjna wynosi 120 PLN (równowartość 25 euro), podatek VAT nie jest naliczany [numer rachunku bankowego zostanie wskazany w kolejnym liście informacyjnym].

Opłata konferencyjna obejmuje opłatę za druk materiałów konferencyjnych, certyfikat i za publikację artykułów uczestników.

Certyfikaty uczestnictwa w konferencji będą wysyłane drogą pocztową oraz w wersji elektronicznej.

Materiały zostaną opublikowane w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym „Linguodidactica” lub w innym recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym wydawanym przez Uniwersytet w Białymstoku. Istnieje także możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 lipca 2020 roku

na adres:
konf.humor2020@interia.pl

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji materiałów w oparciu o kryteria oryginalności i zgodności z tematyką konferencji.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do tomu z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej cyklu Żydzi Wschodniej Polski z cyklu “Dziecko żydowskie. Obrazy – Świadectwa – Uwarunkowania Kulturowe”.

W związku z epidemią, która paraliżuje życie w naszym kraju i na świecie, zmuszeni jesteśmy zasadniczo zmienić formę IX Konferencji Naukowej „Żydzi wschodniej Polski, która odbyć się miała w maju 2020 roku i być poświęcona „Dziecku żydowskiemu”.

Ponieważ nie zanosi się na to, by ograniczenia i zagrożenia związane z pandemią całkowicie przeminęły do maja tego roku, postanowiliśmy jako Komitet Organizacyjny zorganizować Konferencję w trybie zaocznym.

Niestety, oznacza to, że w tym roku nie spotkamy się osobiście i nie wybierzemy się na przygotowaną od stycznia wycieczkę do Orli.

Co oznacza tryb zaoczny:
— Prosimy Państwa o przestanie na adres podany poniżej tekstów do 30 maja br.
Adres mailowy: jlawski@wp.pl
z dopiskiem w tytule “Dziecko żydowskie“.
— Do końca roku przygotujemy tom monograficzny poświęcony „Dziecku Żydowskiemu”, natomiast jeszcze w maju prześlemy Państwu tom z sesji VIII w 2019 roku poświęcony „Artystom żydowskim (prace nad nim są na ukończeniu).
— Wymagania wobec tekstów pozostają takie same jak w latach poprzednich.
— W oparciu o Państwa zgłoszenia przygotujemy, wydrukujemy i prześlemy Państwu Program sesji z roku 2020, tak, by każdy z nas mógł udowodnić udział w Konferencji (formuła zaoczna nie jest na świecie niczym nowym).

Program konferencji

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID

Konkurs jest przeznaczony dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Filologicznego UwB, którzy prowadzą badania w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Zadanie-1.1
Zadanie-1.2
Zadanie-1.3

Wzór oświadczenia (wersja elektroniczna wniosku)