Miesiąc: Wrzesień 2020

UWAGA, BARDZO WAŻNE! PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁY PONIŻSZY KOMUNIKAT

Dnia 1 października 2020 r. odbędą się spotkania opiekunów poszczególnych roczników ze studentami pierwszych roczników, na których rekrutacja została zakończona oraz wszystkich wyższych roczników.

Pierwsze roczniki, na których została zakończona rekrutacja to:

studia I stopnia, kierunek filologia:

moduł specjalizacyjny: filologia angielska
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim
moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim

studia II stopnia, kierunek filologia:

moduł specjalizacyjny: filologia angielska
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki

Dnia 2 października 2020 r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

Dnia 7 października 2020 r. o godz. 9.30, w auli Wydziału odbędzie się Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2020/2021. O godz. 14.00 odbędzie się wykład z zasad savoir vivre’u (w formie zdalnej za pomocą platformy Blackboard), który poprowadzi dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB. Szczegóły otrzymają Państwo w późniejszym terminie.

Zgodnie z  organizacją roku akademickiego 2020/2021, dzień 7 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Pierwsze roczniki, na których trwa III tura rekrutacja rozpoczynają zajęcia dydaktyczne w dniu 12 października 2020 r., po zakończonej rekrutacji.

Pierwsze roczniki, na których trwa III tura rekrutacji to:

studia I stopnia, kierunek filologia polska

studia II stopnia, kierunek filologia polska

studia I stopnia, kierunek filologia:

– moduł specjalizacyjny: filologia francuska (nauka języka od podstaw)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu

studia II stopnia, kierunek filologia:

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

Legitymacje studenckie otrzymają Państwo 12 października 2020 r., zostaną rozdane przez pracownika Dziekanatu na Państwa zajęciach dydaktycznych. Godzina odbioru legitymacji i spotkań z opiekunami zostanie podana w późniejszym terminie.

VI międzynarodowa konferencja naukowa

28 września w Białymstoku odbędą się obrady VI edycji międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu “Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian”.

Plakat

Konferencja z cyklu “W kręgu problemów antropologii literatury”

Zakład Slawistyki i Literatur Rosji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Katedrą Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cykluW kręgu problemów antropologii literatury”. Konferencja odbędzie się w formacie zaocznym w dwóch etapach: w Grodnie (21 września 2020 roku) i w Białymstoku (24 września 2020 roku), i będzie poświęcona eksploracji różnorodnych aspektów ludzkiej kultury podlegających normatyzacji i tabuizacji oraz procesom rozszerzania i ograniczania sfery wolności.  Temat konferencji w Białymstoku Tabu w literaturze i sztuce. Wczoraj i dziś.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr Sz. Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 28 września 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Szymona Trusewicza

Temat rozprawy: Poetyka Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Formy artykulacji doświadczenia geobiograficznego

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
        dr hab. Magdalen Roszczynialska, prof. UP

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok). Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Streszczenia i recenzje

      Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie

Rozprawa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr R. Czarnopyś

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 28 września 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Ryszarda Czarnopysia

Temat rozprawy: Problematyka polska w działalności pisarskiej Gilberta Keitha Chestertona: historia – kultura – polityka

Promotor: dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Niewiński

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawaki)
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i możliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok). Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Streszczenia i recenzje

      Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie

Rozprawa